Sassari şehri

Sassari, Piazza d'Italia

UNİSS’in ana kampüsü, kuzey Sardinya’nın merkez şehri olan Sassari’de (nüfusu 130,000) bulunmaktadır. Şehir Kuzey Sardinya ile Güney Korsika arasındaki boğaza karşı uzanan tepelerin üzerine kurulmuştur. Batı Akdeniz’in ortasında bulunan ve 225 metre rakıma sahip olan ada, bütün bir yıl boyunca hafif ve ılıman iklimin keyfini çıkarmaktadır.

Sıcaklıklar kış mevsiminde nadiren 0°C ‘nin altına düşmekte ve yaz mevsiminde ise 35-40°C’ye ulaşabilmektedir. Ticaret, hizmet sektörü ve turizm şehrin ve vilayetin esas ekonomik faaliyetleridir. Şarap, zeytinyağı ve et mamülleri şehrin banliyölerinde bile halen üretilmektedir.

Eğitim, kültürel, sağlık ve ekonomik faaliyetler şehir merkezi içinde sağlanmaktadır.

ŞEHRİN KISA TARİHÇESİ

Ancient monastery

Sassari’nin tarih öncesi izleri büyük olasılıkla ayaklarınızın birkaç metre altında, şehirden birkaç kilometre uzakta veya bir müzede yatmaktadır. Sassari hem dışa doğru (merkezden perifere ) hem de yukarı doğru genişlemiştir(yeni binalar öncekilerinin üzerine inşaa edilmiştir).

Sassari (başlangıçta Tathari veta Tattari olarak adlandırılmıştır) 11. yüzyılda Porto Torres ( eskiden önemli bir Roma limanıydı) yakınlarındaki sahil kesiminde yaşayan mültecilerin korsan saldırılarından kaçınmak için ülkenin iç kısımlarına taşınmasıyla kent merkezi olarak genişlemeye başlamıştır.

Dünyanın diğer bölgelerindeki birçok yer gibi Sassari’nin tarihi de Akdeniz imparatorluklarının yükseliş ve düşüşünün ayrılmaz bir parçasıdır. Aragon, İspanya, Cenova, Pisa ve İtalya (birkaçını belirtmek gerekirse) Sassari tarihine nüfus etmiş ve izlerini bırakmıştır. Halk, tabi ki, her zaman yabancı hakimiyetini kabul etmeye hazır olmamış ve 1236, 1325 ve 1798 yıllarında kendi doğal, kültürel ve insan haklarını savunmak için ayaklanma gerçekleştirmişlerdir.

Siyasi olaylara bu denli katılımı Sassari’nin ulusal düzeyde birçok politik figürünün doğum yeri olmasını açıklayabilir. Antonio Segni (1891 – 1972 ) 1962’den 1964’e kadar İtalya Cumhuriyeti’nin başkanı idi, Francesco Cossiga 1985 – 1992 arası başkanlık yapmıştır ve Enrico Berlinguer İtalyan Komünist Partisi’nin genel sekreteriydi.

TARİHSEL KİŞİLİKLER